ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΝΕΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Τιμή πακέτου

Το πλήρες πακέτο απόκτησης διπλώματος ταχύπλοου, στα 150€ τελική τιμή, χωρίς κρυφές χρεώσεις! lowprice

Mάθετε περισσότερα...

Like us On Facebook

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΝΕΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

  1. κάτοχοι διπλώματος Αξιωματικού καταστρώματος ή μηχανής ή ασυρμάτου Ε. Ν.
  2. κάτοχοι πτυχίου κυβερνήτη Ε.Ν.
  3. κυβερνήτες Θ/Γ σκαφών του Π.Δ. 264/77
  4. κάτοχοι πιστοποιητικού ικανότητος για εκτέλεση καθηκόντων Αξιωματικού γέφυρας-μηχανής του Π.Δ. 435/78
  5. κάτοχοι πτυχίου Ναυκλήρου ή άδειας Ναύτη Ε.Ν.
  6. ναυτικοί που έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μηχανής ή Οικονομικού Αξ/κού ή Ηλεκτρολόγου πάνω από πέντε (5) έτη
  7. σε ενέργεια ή αποστρατεία μόνιμοι μάχιμοι ή τεχνικοί Αξ/κοί Π.Ν. απόφοιτοι Σχολής Ναυτικών Δοκίμων
  8. σε ενέργεια ή αποστρατεία μόνιμοι Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικοί Π.Ν. ειδικότητας αρμενιστή και από αυτούς προερχόμενοι Αξιωματικοί Π. Ν. που υπηρετούν ή υπηρέτησαν σαν κυβερνήτες σε πλοία ή πλοιάρια Π.Ν. που αποδεικνύεται από βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας τους.
  9. Αξιωματικοί ή Ανθ/στές ή Υπαξ/κοί ή Λιμενοφύλακες, σε ενέργεια ή αποστρατεία, που υπηρετούν ή υπηρέτησαν ως κυβερνήτες σε περιπολικά πλοία Λ.Σ. ολικού μήκους άνω των έξι (6) μέτρων, που αποδεικνύεται από βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.