ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ

Τιμή πακέτου

Το πλήρες πακέτο απόκτησης διπλώματος ταχύπλοου, στα 150€ τελική τιμή, χωρίς κρυφές χρεώσεις! lowprice

Mάθετε περισσότερα...

Like us On Facebook

Σύμφωνα με το νόμο ο κάτοχος της Άδειας Χειριστού Ταχυπλόου Σκάφους, έχει δικαίωμα να χειρίσει σκάφος μέχρι και 20 μέτρα εφόσον αυτό είναι νοικιασμένο. Εάν είναι ιδιόκτητο τότε το σκάφος δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 100 κόρους. Ο κόρος αποτελεί μονάδα μέτρησης του όγκου ενός σκάφους (1 κόρος = 2,83 κυβικά μέτρα).

Δίπλωμα απαιτείται όταν ένα σκάφος:

 1. 1. ανεξάρτητα από τον τύπο ή και το υλικό κατασκευής του φέρει:
  • εξωλέμβια μηχανή συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 30 ΗΡ ή
  • έσω/εξωλέμβια μηχανή ή εσωλέμβια βενζινομηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 40 ΗΡ ή
  • εσωλέμβια πετρελαιομηχανή πάνω από 70 ΗΡ
 2. 2. είναι φουσκωτό και φέρει:
  • εξωλέμβια μηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 15 ΗΡ ή
  • έσω/εξωλέμβια μηχανή ή εσωλέμβια βενζινομηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 40 ΗΡ ή
  • εσωλέμβια πετρελαιομηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 50 ΗΡ
 3. 3. είναι τύπου Jet Ski
 4. 4. είναι τύπου HOVER CRAFT

Δεν απαιτείται δίπλωμα για την χρήση:

 • Φουσκωτού με μηχανή ιπποδύναμης έως και 15 hp.
 • Συμβατικού (πολυεστερικού) σκάφους με μηχανή ιπποδύναμης έως και 30 hp.

Χρήσιμες Πληροφορίες

 • Το δίπλωμα απαιτεί ανανέωση μετά το πέρας του 65ου έτους του χειριστή. Η διαδικασία ανανέωσης μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας αυτής, περιλαμβάνει προσκόμιση βεβαίωσης για την υγεία και καταλληλότητα του ενδιαφερόμενου.
 • Η συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας και ο τόπος γέννησης από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένο ή άλλο επίσημο αποδεικτικό(π.χ. διαβατήριο).
 • Η υγεία και καταλληλότητα από πιστοποιητικό (βεβαίωση) ιατρού υγειονομικού κέντρου ή ιατρού συμβεβλημένου με το Δημόσιο ή από Κρατικό Νοσοκομείο. Επίσης πιστοποιείται (βεβαιώνεται) από επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας ικανότητας οδήγησης αυτοκινήτου οχήματος στην περίπτωση υποψηφίου κατόχου της ως άνω άδειας.
 • Η γνώση καλής κολύμβησης και η μόνιμη κατοικία στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής από Υ.Δ επικυρωμένη του ν.1599/86 που υποβάλλεται από κάθε υποψήφιο (ως επισυναπτόμενο υπόδειγμα).
 • Την ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι καλούνται να έχουν μαζί τους την Αστυνομική τους ταυτότητα
 • Στον κάθε υποψήφιο η εξεταστική Επιτροπή διανέμει έντυπο «φύλλο εξέτασης υποψηφίου» και δίνει τις σχετικές οδηγίες. Το σύνολο των ερωτήσεων είναι 20 και οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν εντός της χρονικής διάρκειας των 40 λεπτών.Οι υποψήφιοι επιλέγουν μία εκ των απαντήσεων που δίνονται και αναγράφουν το γράμμα που αντιστοιχεί στην απάντηση που επέλεξαν δίπλα στον αριθμό του κάθε ερωτήματος.