ΕΞΕΤΑΣΗ

Τιμή πακέτου

Το πλήρες πακέτο απόκτησης διπλώματος ταχύπλοου, στα 150€ τελική τιμή, χωρίς κρυφές χρεώσεις! lowprice

Mάθετε περισσότερα...

Like us On Facebook

Η εξέταση των υποψηφίων γίνεται σε συγκεκριμένη ύλη.

Γραπτή εξέταση

Τα γραπτά ερωτήματα για τους υποψηφίους αντλούνται από τη θεματολογία του ειδικού εγχειριδίου που έχει εκδοθεί από το ΥΕΝ καθώς επίσης και από το εγχειρίδιο της σχολής μας, το οποίο υπερκαλύπτει την διδακτέα ύλη και παρέχει επιπρόσθετες γνώσεις πολύ χρήσιμες για την μετέπειτα ενασχόληση σας με την θάλασσα. Στην γραπτή εξέταση οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και καλούνται να απαντήσουν σωστά τουλάχιστον σε 18.

Πρακτική εξέταση

Η πρακτική εξέταση περιλαμβάνει χειρισμούς με το σκάφος όπως πλαγιοδέτιση και πρυμνοδετιση, καθώς επίσης τη διαπίστωση στοιχειωδών γνώσεων χρησιμοποίησης πυξίδας, σωστικών πυροσβεστικών μέσων φωτιστικών σημάτων κινδύνου και Διεθνούς Κανονισμών Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα. Τέλος στην πρακτική περιλαμβάνεται και η εξέταση βασικών γνώσεων ναυτικού χάρτη και ναυτικών κόμπων.

Διαδικασία Εξέτασης

Η εξέταση των υποψηφίων γίνεται σε δυο (2) ενότητες:
α) Γραπτή: θεωρία (09:00 π.μ.)
β) Πρακτική: χάρτης και χειρισμοί σκάφους, (μετά το πέρας των γραπτών)

Παρατηρήσεις

  • Η εξέταση γίνεται σε όλες τις γλώσσες (για οποιαδήποτε άλλη γλώσσα πλην της Ελληνικής απαιτείται η παρουσία επίσημου διερμηνέα).
  • Η εξεταση των υποψηφίων γίνεται με το σκάφος που εκπαιδεύτηκαν
  • Στη πρακτικη εξεταση εξετάζονται προφορικά για τις γνώσεις τους σε: ναυτική τέχνη, ναυτιλία και ΔΚΑΣ
  • Για την απόκτηση διπλώματος ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει τόσο στη γραπτή όσο και στην πρακτική εξέταση. Σε περίπτωση μη επιτυχίας, ο υποψήφιος χειριστής διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση επανεξέτασης την επομένη των εξετάσεων και έτσι να εξεταστεί στην εξέταση που απέτυχε, στην οριζόμενη από Το Λιμεναρχείο ημερομηνία.
  • Υποψήφιοι που απέτυχαν στην γραπτή δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην πρακτική εξέταση.